Cập nhật tình hình khai thác và kinh doanh mủ cao su đến ngày 22-8
23/08/2017 15:38

Trong năm 2017, Tập đoàn HAGL đã đưa vào khai thác 11.000 hecta cao su được trồng trước năm 2011.Quý 2/2017, mỗi ngày các nông trường cao su HAGL thu hoạch trung bình 60 tấn, tổng cộng được 5.300 tấn mủ cao su đem về doanh thu hơn 212 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 3/2017 là mùa vụ cao điểm, HAGL sẽ khai thác được 5.400-5.500 tấn. Như vậy, nếu giá cao su không quay trở lại mức giá thấp của 2016 thì kế hoạch đạt được sản lượng 18.000 tấn cao su như Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hoàn toàn khả thi.


Hiện tại, năng suất mủ tại các vườn cây 6 -7 năm tuổi đạt 1,4 tấn/hecta còn với các vườn từ 8-9 năm tuổi đang cho năng suât tốt hơn từ 1,7-1,8 tấn/hecta. Năm 2018. HAGL dự kiến sẽ đưa 10.000 hecta cây cao su được trồng vào năm 2012 vào khai thác.
Hiện nay, các sản phẩm cao su của HAGL đang được phân phối vào 3 thị trường chính là Trung Quốc, Maylaysia và tiêu thụ nội địa tại Việt Nam.

Một số hình ảnh


Cao su HAGL


Thu hoạch mủ cao su


Nhà máy mủ cao su


Kho mủ cao su


Vận chuyển mủ lên xe

Tin gần đây

17/08/2017 15:19
17/08/2017 15:13
16/08/2017 15:03
16/08/2017 10:00
16/08/2017 09:31
16/08/2017 08:57