Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham dự hội nghị đầu tư vào ngày 31/10/2017