Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2017
30/10/2017 08:45

 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2017 như sau: File download