HAG và HNG chính thức ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ
05/01/2018 07:58

Ngày 4/1/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) ra thông báo công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 01 năm 2018 (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm). Theo đó, HAG và HNG chính thức ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ.