Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc vẫn là Công ty Mẹ và đang nắm quyền kiểm soát tại HAGL Agrico
20/08/2019 15:57

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("HAG") công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vẫn là công ty con của HAG và vẫn tiếp tục được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HAG. Nội dung chi tiết như sau: File download


Tin gần đây

07/08/2019 15:55
30/07/2019 15:53
30/07/2019 15:51
30/07/2019 07:45
30/07/2019 07:42
26/07/2019 07:51