Công văn của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về việc chậm công bố Báo cáo tài chính Quý 3.2019
28/10/2019 13:41

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin gửi Công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM cùng toàn thể Quý Cổ đông Công ty về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3.2019 theo quy định. Chi tiết công văn: File Download


Tin gần đây

17/10/2019 09:01
04/10/2019 13:45
01/10/2019 12:58
16/09/2019 08:04
29/08/2019 15:40
29/08/2019 15:38