Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
23/03/2020 10:52

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: File download


Tin gần đây

13/02/2020 15:14
30/01/2020 16:22
30/01/2020 16:21
30/01/2020 16:11
30/01/2020 16:08
16/01/2020 16:02