Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
28/04/2019 15:30

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Xin vui lòng truy cập Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội tại đây

Một số hình ảnh tại đại hộiÔng Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAGL phát biểu tại đại hội


đón khách
Toàn cảnh đại hội


Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn HAGL trả lời câu hỏi các nhà đầu tư


Các nhà đầu tư đặt câu hỏi