Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27/06/2020 12:49

Ngày 26/06/2020, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai với sự tham dự của 137 cổ đông, sở hữu và đại diện 553.813.368 cổ phần, chiếm 59,71% tổng số cổ phần đang lưu hành cùng hơn 200 đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các định chế tài chính, các nhà đầu tư tiềm năng, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí…

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: 

Xin vui lòng truy cập Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội tại đây


 

Một số hình ảnh tại đại hộiChào đón khách mời, quý cổ đông và kiểm tra thân nhiệt


Đông đảo đại biểu, khách mời và quý cổ đông tham dự


Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức trả lời câu hỏi cổ đông


Tổng giám đốc Võ Trường Sơn phát biểu tại đại hội

Các báo cáo khác

27/04/2019 11:55
17/08/2018 13:53
23/06/2018 09:06
01/07/2017 07:54
22/05/2017 08:03
16/09/2016 11:01