Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021
28/10/2021 11:49

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, nội dung chi tiết: File download


Tin gần đây

16/10/2021 13:38
16/10/2021 13:35
01/10/2021 15:24
25/09/2021 15:23
21/09/2021 15:20
21/09/2021 15:18