Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
14/03/2022 13:17

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, nội dung chi tiết: File download


Tin gần đây

10/03/2022 13:08
10/03/2022 13:07
01/03/2022 14:37
28/02/2022 08:01
23/02/2022 13:54
28/01/2022 14:35