Công bố Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững của UBND Tỉnh Gia Lai ngày 13/7/2022 tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă (Huyện Mang Yang); các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc (Huyện Đăk Pơ); xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
18/07/2022 12:49

Công bố Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững của UBND Tỉnh Gia Lai ngày 13/7/2022 tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă (Huyện Mang Yang); các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc (Huyện Đăk Pơ); xã Thành An, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai như sau: File download


Tin gần đây

12/07/2022 12:46
19/06/2022 07:46
11/06/2022 07:43
26/05/2022 10:08
20/05/2022 10:05
09/05/2022 10:03