Đại hội đồng cổ đông

15/04/2019 10:04
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 
13/06/2018 09:01
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 
08/06/2017 10:16
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) với các thông tin sau:
 
07/09/2016 09:50
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) với các thông tin sau:
 
16/04/2015 12:42
Chiều 15/4 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
21/04/2014 09:38
Chiều 18 – 04, tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, Tập đoàn HAGL đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2014
 
25/04/2013 11:13
Chiều 23/04/2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh
 
20/04/2012 12:46
Chiều ngày 19/04/2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.