Đại hội đồng cổ đông

07/09/2016 09:50
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) với các thông tin sau:
 
16/04/2015 12:42
Chiều 15/4 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
21/04/2014 09:38
Chiều 18 – 04, tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, Tập đoàn HAGL đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2014
 
25/04/2013 11:13
Chiều 23/04/2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh
 
20/04/2012 12:46
Chiều ngày 19/04/2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.
 
28/04/2011 09:41
Ngày 26/04/2011, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 
25/01/2011 12:46
Ngày 19/3/2010, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.
 
15/04/2009 12:53
Ngày 14 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của các