Đại hội đồng cổ đông

28/04/2011 09:41
Ngày 26/04/2011, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 
25/01/2011 12:46
Ngày 19/3/2010, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.
 
15/04/2009 12:53
Ngày 14 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của các
 
29/02/2008 12:54
Ngày 29 tháng 02 năm 2008, tại Hội trường dinh Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
 
TRANG ĐẦU123TRANG CUỐI