Đại hội đồng cổ đông

29/02/2008 12:54
Ngày 29 tháng 02 năm 2008, tại Hội trường dinh Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
 
TRANG ĐẦU1234TRANG CUỐI