Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

01/08/2015 10:50
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 31 - 07 - 2015, lấy ý kiến bằng văn bảng như sau:
 
16/04/2015 13:42
Chiều 15/4 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần HAGL với sự tham dự của 900 cổ đông, đối tác, khách hàng,...
 
21/04/2014 09:08
Chiều 18 – 04, tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, Tập đoàn HAGL đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2014
 
10/10/2013 09:07
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 09 - 10 - 2013
 
24/04/2013 09:28
Chiều 23/04/2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của 349
 
05/01/2013 09:07
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 04 - 01 - 2013
 
20/04/2012 09:06
Công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
 
02/07/2011 09:05
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01 tháng 07 năm 2011