Phát triển cộng đồng

20/07/2016 10:18
Với tổng mức đầu tư 440 triệu USD, HAGL Myanmar Center là dự án có vốn đầu tư lớn nhất Yangon hiện nay, có ý nghĩa to lớn góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Yangon nói
 
07/06/2016 10:24
Chương trình cộng đồng của HAGL tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, giáo dục, tham gia ủng hộ các Quỹ xóa đói giảm nghèo trong địa bàn tỉnh và đáp ứng
 
07/06/2016 10:07
Tại Lào, HAGL đầu tư vào những tỉnh nghèo như Sekong, Attapeu và đã tài trợ 35 triệu USD cho công tác an sinh xã hội tại các địa phương này.
 
07/06/2016 10:02
HAGL tổ chức khám bệnh, phát thuốc và lương thực miễn phí cho các cộng đồng Tỉnh Rattanakiri, Campuchia
 
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI