Tin chính

17/08/2018 13:53
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 16 - 08 - 2018, lấy ý kiến bằng văn bảng như sau:
 
15/08/2018 13:45
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:
 
10/08/2018 13:39
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố về việc hợp tác chiến lược giữa HAGL và THACO như sau:
 
09/08/2018 11:32
Tối 8/8, tại TP.HCM, đã diễn ra Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO).
 
03/08/2018 11:18
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03 - 08 - 2018 như sau:
 
03/08/2018 08:13
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 như sau:
 
31/07/2018 11:13
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình lỗ sau thuế của Công ty mẹ và điều chỉnh, phân loại dữ liệu trình bày trong BCTC hợp nhất Quý 2 - 2018 như sau:
 
31/07/2018 11:10
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình phân loại dữ liệu trình bày trong BCTC tổng hợp Quý 2 - 2018 như sau: File download