Tin chính

10/03/2022 13:07
Tặng sản phẩm thịt heo ăn chuối thương hiệu Bapi của tập đoàn HAGL cho cổ đông dùng thử!
 
01/03/2022 14:37
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết
 
28/02/2022 08:01
Trong ngày 26/2/2022 vừa qua, HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án của Tập đoàn tại Gia Lai với sự tham gia của 26 cổ đông và một số nhà đầu tư.
 
23/02/2022 13:54
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,
 
28/01/2022 16:55
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021 kèm Công văn giải trình kết quả kinh doanh, nội dung chi tiết:
 
28/01/2022 14:35
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, nội dung chi tiết:
 
28/01/2022 14:33
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ, nội dung chi tiết:
 
27/01/2022 14:31
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Công văn về việc liên quan đến điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính của Công ty, nội dung chi tiết: