Tin chính

14/04/2022 09:13
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022, nội dung chi tiết:
 
09/04/2022 09:09
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, nội dung chi tiết:
 
06/04/2022 09:06
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được sửa đổi, bổ sung, nội dung chi tiết:
 
01/04/2022 09:01
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được sửa đổi, bổ sung, nội dung chi tiết:
 
31/03/2022 09:01
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2021 như sau:
 
31/03/2022 08:58
Sáng 31/3/2022, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan cùng phái đoàn đã đến thăm Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng
 
29/03/2022 08:56
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị và Hồ sơ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, nội dung chi tiết:
 
24/03/2022 13:58
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 kèm Công văn giải trình, nội dung chi tiết: