Tin chính

20/03/2022 13:28
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết:
 
18/03/2022 13:26
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, nội dung chi tiết:
 
18/03/2022 13:21
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, nội dung chi tiết như sau:
 
14/03/2022 13:17
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, nội dung chi tiết:
 
10/03/2022 13:08
Sau một quá trình thử nghiệm, heo nuôi theo quy trình khép kín với thức ăn chủ lực là trái chuối
 
10/03/2022 13:07
Tặng sản phẩm thịt heo ăn chuối thương hiệu Bapi của tập đoàn HAGL cho cổ đông dùng thử!
 
01/03/2022 14:37
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết
 
28/02/2022 08:01
Trong ngày 26/2/2022 vừa qua, HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án của Tập đoàn tại Gia Lai với sự tham gia của 26 cổ đông và một số nhà đầu tư.