Tin chính

25/07/2018 09:25
Cứu hộ 26 công nhân HAGL bị mắc kẹt thành công Trưa nay ngày 25/7,thời tiết tốt máy bay trực thăng của hãng Lao Skyway xuất phát từ thủ đô Vientiane vào lúc 11:30
 
25/07/2018 09:22
Thông cáo báo chí Trong đêm 23/7,tại tỉnh Attapeu (Lào) đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện gây thiệt hại lớn về người và vật chất. Là doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Attapeu, Công ty HAGL xin thông báo
 
24/07/2018 09:15
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng như sau:
 
18/07/2018 09:19
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:
 
16/07/2018 09:05
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15 - 07 - 2018 như sau:
 
13/07/2018 09:02
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13 - 07 - 2018
 
10/07/2018 08:49
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:
 
23/06/2018 09:06
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Xin vui lòng truy cập Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội tại đây