Tin chính

28/05/2012 11:32
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau:
 
23/05/2012 13:20
Nhằm chuẩn bị ra quân khai thác mủ cao su mùa vụ đầu tiên, vừa qua, Tổng Công ty cao su HAGL đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cạo mủ cho gần 1.000 công nhân tại Gia Lai (Việt Nam), Sekong, Attapeu
 
21/05/2012 10:26
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất Quý của kỳ báo cáo Quý I/2012 so với Quý I/2011
 
19/05/2012 09:53
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2012.
 
05/05/2012 14:02
Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bài viết về tình hình nợ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Là một công ty đại chúng, Hoàng Anh Gia Lai rất hoan nghênh các bài viết
 
25/04/2012 10:26
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ kỳ báo cáo Quý I/2012 so với Quý I/2011 như sau:
 
24/04/2012 16:15
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1-2012 như sau
 
20/04/2012 09:47
Chiều ngày 19/04/2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí