Tin chính

18/04/2012 14:45
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
 
05/04/2012 15:58
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các thông tin sau:
 
04/04/2012 10:27
Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 31-03-2012 như sau
 
29/03/2012 17:03
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2011
 
29/03/2012 14:07
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2011
 
28/03/2012 10:27
Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 23-03-2012 như sau
 
15/03/2012 17:10
Ngày 14/3, Tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch đã đưa ra báo cáo điều chỉnh triển vọng của công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ông Võ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của
 
23/02/2012 10:28
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất của kỳ báo cáo Quý IV/2011 so với Quý IV/2010 với nội dung như sau: