Tin chính

02/06/2011 10:36
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2011
 
27/05/2011 16:13
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với nội dung như sau :
 
27/05/2011 10:44
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau
 
26/05/2011 11:50
Ngày 27/5/2011, có thêm 2 cổ đông nội bộ của Hoàng Anh Gia Lai đăng ký mua cổ phiếu HAG. Ông Nguyễn Văn Minh, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 400.000 cổ phiếu
 
24/05/2011 16:56
Ngày 23/5/2011, ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch HĐQT quản trị HAG – đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 26/5-25/7
 
17/05/2011 13:55
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL”) xin trân trọng thông báo rằng Công ty đã chốt giá thành công cho đợt chào bán trái phiếu quốc tế
 
27/04/2011 09:42
Ngày 26/04/2011, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 
26/04/2011 10:37
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2010 như sau: link download