Tin chính

26/04/2011 10:36
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1-2011 như sau: link download
 
21/04/2011 10:38
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết HĐQTvề tình hình đầu tư đến cuối năm 2010 và kế hoạch đầu tư năm 2011...
 
14/04/2011 10:00
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 
07/04/2011 14:42
Ngày 6/4/2011 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) đã tổ chức nghi lễ và trao kỷ niệm chương chào mừng sự kiện niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG)
 
05/04/2011 15:21
Cuối tuần qua, HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án cao su của Tập đoàn tại Lào, Việt Nam. Thành phần tham dự gồm các cổ đông lớn của HAGL như Quỹ đầu tư Jaccar, Công ty cổ phần chứng
 
04/04/2011 10:08
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán năm 2010
 
30/03/2011 15:17
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2010
 
24/03/2011 10:40
Ngày 23/3/2011, tổng số 24.324.375 chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) của Hoàng Anh Gia Lai đã được niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán London