Tin chính

30/03/2009 10:34
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin trân trọng thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2008 & tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009. Nội dung chi tiết như sau:
 
30/03/2009 08:59
Kế hoạch lợi nhuận năm 2009: Hội đồng quản trị chấp thuận trình lên Đại hội cổ đông năm 2009 bản kế hoạch kinh doanh năm 2009 do Ban Tổng Giám đốc đệ trình.
 
31/01/2002 06:15
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo cần tuyển 200 nhân viên kỷ thuật quản lý khai thác mủ cao su. Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ( chuyên ngành : cao su, nông học,
 
31/01/2002 06:13
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo cần tuyển 200 nhân viên kỷ thuật quản lý khai thác mủ cao su. Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ( chuyên ngành : cao su, nông học,