RSS  |  Sitemap
Chọn lĩnh vực hoạt động
Chiến lược đầu tư

Hoàng Anh Gia Lai xây dựng mục tiêu đầu tư vào các dự án thủy điện tại Tây Nguyên, Thanh Hóa và Lào với tổng công suất 700MW. Đây là một nguồn tài nguyên quý được tạo ra từ những dòng sông có thác ghềnh mà không phải ở đâu cũng có được.

Nhà máy thủy điện Đắksrông 2

Thủy điện đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhưng có khả năng tạo ra dòng tiền rất ổn định. Sau giai đoạn đầu tư, ngành này sẽ đóng vai trò tạo ra tiền và điều hòa dòng tiền cho Tập đoàn trong tương lai. Khi Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành các dự án thủy điện nêu trên, tổng sản lượng điện sẽ đạt khoảng 2,49 tỷ Kwh và cho doanh thu 1.990 tỷ đồng/năm (dựa trên mức giá điện hiện nay khoảng 800 đồng/Kwh). Trong tương lai, tiềm năng tăng giá điện ở Việt Nam còn rất lớn.

HAGL