RSS  |  Sitemap
Chọn lĩnh vực hoạt động
Dự án đã hoàn thành | Thủy điện Bá Thước 2:

Giới thiệu về dự án Bá Thước 2
29/11/2009 13:50

- Địa điểm dự án: huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

- Công suất lắp đặt: 80MW

- Tổng vốn đầu tư: 1,440 tỷ VND

- Thời gian khởi công: Tháng 12/2009

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2012