RSS  |  Sitemap
Chọn lĩnh vực hoạt động
Dự án sẽ thực hiện | Thủy điện Đăk Psi 2C:

Giới thiệu về dự án Psi 2C
10/01/2011 14:35

- Địa điểm dự án: huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Công suất lắp đặt: 12MW
- Tổng vốn đầu tư: 216 tỷ VND
- Thời gian khởi công: Tháng 04/2012
- Thời gian hoàn thành: 2013