TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG ANH

Địa chỉ: 7/1 Thành Thái, P. 14, Q.10,Tp.HCM
Tel: (+84) 8 6281 8181         Fax: (+84) 8 6264 9117
Email: haglland@hagl.com.vn - Website: www.hagl.com.vn