Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BangKok

Tên dự án : Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - Bangkok

Địa điểm: BangKok - Thái Lan

Diện tích đất (m2): 5.042 m2

Số căn hộ: 140 căn

Diện tích sàn xây dựng (m2): 13.928 m2

Diện tích sàn kinh doanh (m2): 11.620 m2

 


Dự án khác