RSS  |  Sitemap
Chọn lĩnh vực hoạt động
20/01/2011 13:56
Công trình thủy điện Bá Thước 2 được khởi công từ tháng 12/2009, đến nay khối lượng xây dựng đạt 60 %, công trình dự kiến phát điện tổ máy 1 vào tháng 11/2011 và hoàn thành vào tháng 02/2012
 
10/01/2011 14:35
Dự án thủy điện Psi 2C dự kiến khởi công vào tháng 04/2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013 tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 
10/01/2011 14:33
Dự án thủy điện Đăk Lô 3 dự kiến khởi công tháng 02/2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013 tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
 
10/01/2011 14:30
Dự án thủy điện Đăk Lô 1 dự kiến sẽ khởi công vào tháng 02/2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013 tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
 
10/01/2011 14:27
Dự án thủy điện Đăk Psi 2B dự kiến khởi công vào tháng 09/2011 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012 tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 
10/01/2011 14:22
Dự án thủy điện Nậm Kông 2 dự kiến khởi công vào thàng 02/2011 và dự kiến hoàn thanh vào năm 2013 tại huyện Phu Vong, tỉnh Attapeu, Lào
 
30/10/2010 00:00
Đúng 11:43 phút ngày 26/10/2010 sau 2 năm chờ đợi, giờ phút quan trọng tính từ ngày Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
 
TRANG ĐẦU12TRANG CUỐI