Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi (Core Values) là tập hợp những nguyên tắc, niềm tin và tôn chỉ cơ bản mà Công ty coi trọng và tuân thủ trong mọi hoạt động và khi ra quyết định.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết là sức mạnh

Gắn kết

Chặt chẽ

Quan tâm

Sâu sắc

Trung thành

Tuyệt đối

Gắn kết chặt chẽ

Sức mạnh của Công ty phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất. Gắn kết chặt chẽ là tạo ra từng mắt xích đủ mạnh để kết nối Công ty thành một khối vững mạnh và thống nhất.

 • Phối hợp nhuần nhuyễn giữa các phòng ban vì mục tiêu chung của công ty.
 • Các phòng ban hiểu và hỗ trợ kịp thời các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh. Cùng nhau vận hành xuất sắc.
 • Ban lãnh đạo gắn kết, chung tầm nhìn, phù hợp với các giá trị cốt lõi, truyền cảm hứng, quản lý và hỗ trợ đội ngũ nhân viên làm việc một cách hiệu quả và tự tin hướng về tầm nhìn chung đó.
Khuyến khích làm việc cộng tác và giao tiếp dựa trên công nghệ

Mục tiêu và giá trị phù hợp

Các hoạt động Teambuilding

Tạo cơ hội để nhân viên cùng tham gia chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp

Quan tâm sâu sắc

Quan tâm là hướng tâm trí đến sự phát triển bền vững của Công ty - Khách hàng - Nhà đầu tư - Đồng nghiệp - Bản thân và các Bên liên quan khác

 • Khách hàng: Quan tâm đến những suy nghĩ, mong muốn, vấn đề ẩn sâu bên trong tâm trí của khách hàng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn một sản phẩm, dịch vụ (Customer Insight)
 • Đồng nghiệp: Chia sẻ và động viên các đồng nghiệp, đặc biệt là những nhân viên tuyến đầu, đang trực tiếp thực hiện công việc ở nước ngoài và các vùng sâu, vùng xa
 • Quan tâm chăm sóc bản thân và gia đình: Cân đối thời gian dành cho công việc, cho bản thân và gia đình, đảm bảo hài hòa, cùng thắng.
Lắng nghe thấu hiểu

Quan tâm chăm sóc

Lời nói đúng mực

Cử chỉ thân thiện

Thời gian chất lượng

Quà tặng, tưởng thưởng

Trung thành tuyệt đối

Lòng trung thành là sự tận tâm hết lòng vì sự phát triển bền vững của Công ty, Khách hàng, Nhà đầu tư, Đối tác và các Bên liên quan khác trong tiến trình thực hiện các Sứ mệnh và hiện thực hóa Tầm nhìn của Công ty

 • Giá trị của một khách hàng là giá trị trọn đời. Vì vậy, chúng ta trung thành với việc sáng tạo và chuyển giao giá trị trọn đời cho khách hàng. Khi đó, Công ty sẽ có được những khách hàng trung thành.
 • Luôn tận tâm, hết mình vì công việc. Hành động vì lợi ích của tập thể cũng như lợi ích chung của Công ty.
 • Không lợi dụng các kẽ hở, thiếu sót trong chính sách của Công ty để trục lợi cho cá nhân.
 • Tuyệt đối không tiết lộ bí mật kinh doanh. Không sử dụng quy trình hoạt động của Công ty cung cấp cho đối thủ cạnh tranh để kinh doanh đối đầu với Công ty.
 • Khi nghỉ việc thì báo trước để không gây gián đoạn. Nhân viên và Công ty vẫn giữ mối quan hệ, xem nhau là bạn bè - đồng nghiệp.
Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc

Bảo vệ công ty khỏi những tác động xấu

Khắc phục những thiếu sót của bản thân vì sự phát triển của Công ty

Không nói xấu sau lưng, chê bai lãnh đạo và đồng nghiệp

Quay lên đầu trang
Tải Cẩm nang Giá trị cốt lõi