Giới thiệu Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị

ÔNG ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 1963

Quá trình công tác:

Từ năm 1992 đến nay:

Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

  

  

  

ÔNG VÕ TRƯỜNG SƠN

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  

ÔNG NGUYỄN CHÍ THẮNG

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1973

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ tài chính, bằng CFA, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003:

Công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Từ tháng 11/2003 đến tháng 10/2008:

Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Từ tháng 10/2008 đến nay:

Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Quá trình công tác:

- Từ tháng 3/1994 – 2007: Nhân viên KCS tại Xí nghiệp tư doanh HAGL
- Từ 2008-2012: Phó Giám đốc xưởng chế biến gỗ Công ty TNHH Nông Nghiệp- Công nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh
- Từ 2013-2015: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu
- Từ 2016-2017: Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu
- Từ 2018-2020: Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu
- Từ 2021 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay 

BÀ VÕ THỊ MỸ HẠNH

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

ÔNG TRẦN VĂN DAI

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1977

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ năm 2001 đến năm 2006:

Công tác tại Xí nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2006 đến năm 2008:

Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 01 đến tháng 04/2009:

Phó Phòng Kế hoạch đầu tư và Dự án Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 04/2009: Giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện  Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2017:

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017:

Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 05/2017 đến nay:

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Nông nghiệp

Quá trình công tác:

Tháng 1/1994 - 06/1999:

Công tác tại Tập đoàn CP Group Thái Lan – chuyên về thức ăn chăn nuôi.

Tháng 7/1999 - 06/2002:

Giám đốc Chi nhánh Công ty Thức ăn Đồng Nai – Long Châu, tại Hà Nội.

Tháng 07/2002-12/2010:

Giám đốc Công ty TM & SX Thiên Hà, Hà Nội.

Tháng 01/2011 – đến nay:

Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi cho Công ty CP XNK Dược thú y NASA.

Tháng 08/2015 – 08/2017:

Chuyên gia dinh dưỡng cho Công ty Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát.

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên độc lập HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Giám đốc Công ty CP XNK Dược thú y NASA.