Sứ mệnh- Tầm nhìn

Ban lãnh đạo gắn kết, chung tầm nhìn, phù hợp với các giá trị cốt lõi, truyền cảm hứng, quản lý và hỗ trợ đội ngũ nhân viên làm việc một cách hiệu quả và tự tin hướng về tầm nhìn chung đó.

Sứ mệnh

Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng phương thức nông nghiệp tuần hoàn.

Tầm nhìn

Năm 2030, HAGL sẽ trở thành công ty về nông nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam với quy mô 30.000 ha. Vươn tầm thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp đến nhiều nước khu vực Châu Á.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết là sức mạnh

01
Gắn kết chặt chẽ

Sức mạnh của Công ty phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất. Gắn kết chặt chẽ là tạo ra từng mắt xích đủ mạnh để kết nối Công ty thành một khối vững mạnh và thống nhất.

02
Quan tâm sâu sắc

Quan tâm là hướng tâm trí đến sự phát triển bền vững của Công ty- Khách hàng- Nhà đầu tư- Đồng nghiệp- Bản thân và các Bên liên quan

03
Trung thành tuyệt đối

Lòng trung thành là sự tận tâm hết lòng vì sự phát triển bền vững của Công ty, Khách hàng, Nhà đầu tư, Đối tác và các Bên liên quan khác trong tiến trình thực hiện các Sứ mệnh và hiện thực hóa Tầm nhìn của Công ty

Quay lên đầu trang