Giới thiệu Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

  Tầm nhìn của tập đoàn HAGL

 

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp.

   

   

    Sứ mệnh của chúng tôi

 

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.