Giới thiệu Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tên giao dịch đối ngoại: HAGL Joint Stock Company

Tên viết tắt: HAGL

Logo của công ty:   

                                                   

Slogan: Đoàn kết là sức mạnh

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: (84-269) 222 58 88           Fax: (84-269) 222 23 35

Website: www.hagl.com.vn

Ngân hàng mở tài khoản: tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

Số tài khoản: 6201.000.000.7806

Mã số thuế: 5900377720

Vốn điều lệ : 9.274.679.470.000 VNĐ