Ngành nghề kinh doanh Heo ăn chuối

Chăn nuôi heo

Tập đoàn bắt đầu tham gia đầu tư ngành chăn nuôi heo từ năm 2020, đến năm 2023 Tập đoàn đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm. Với lợi thế quỹ đất lớn, cách bố trí khoa học, trang trại chuối của Tập đoàn trở thành vùng đệm sinh học, không chỉ cung cấp thức ăn mà cả nguồn không khí trong lành cho các nông trại heo của Tập đoàn.

Cụ thể, với thiết kế xây dựng các nông trại heo nằm trong trang trại chuối, toàn bộ nước rửa chuồng heo được thu gom vào hầm biogas, sau đó dẫn qua hệ thống xử lý chất thải, kết quả xử lý đạt yêu cầu các thông số đầu ra cho môi trường mới đem bón phân cho cây trồng. Mô hình này giúp hoạt động nuôi trồng tiết kiệm được nhiều loại chi phí và không gây ô nhiễm môi trường. Với mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín, Tập đoàn đang biến phụ phẩm của ngành chăn nuôi trở thành phân bón cho ngành trồng trọt và biến phụ phẩm của ngành trồng trọt thành thức ăn cho ngành chăn nuôi.