Sầu riêng

Sầu riêng hiện tại là mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Dự báo được tình hình này nên từ những năm 2018, 2019 Tập đoàn đã tiến hành trồng cây sầu riêng và đến nay diện tích sầu riêng đạt khoảng 1.200 ha.

Tập đoàn đang trồng 2 giống sầu riêng có chất lượng và giá cao nhất là sầu riêng Monthong (Thái Lan) và Musaking (Malaysia).

Dự kiến trong hai năm sắp tới, sầu riêng sẽ mang lại một khoản doanh thu đáng kể bên cạnh hai sản phẩm chính là heo và chuối. Đặc biệt, mới đây Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng chính ngạch qua nước này, với lợi thế bạn hàng Trung Quốc có sẵn, các vườn sầu riêng của Tập đoàn đang thực hiện những yêu cầu để có thể xuất khẩu vào Trung Quốc.

Sầu riêng trong nước thu hoạch vào tháng 7 còn sầu riêng của Tập đoàn trồng ở Gia Lai với độ cao 600 m sẽ thu hoạch vào tháng 8 và 9, ở Lào độ cao 900 m sẽ thu hoạch và tháng 10 tháng 11 đó là lợi thế rất lớn của Tập đoàn.