Phát triển bền vững Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Nhận thức vai trò của môi trường đối với hoạt động sản xuất và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, HAGL nỗ lực triển khai các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi sinh và khai thác tiềm năng của nguồn năng lượng tái tạo đồng thời giảm thiểu tác động xấu tới môi trường...

1. Giảm thiểu tác động đến môi trường

• Xây dựng quy trình sản xuất khép kín, cơ giới hóa tất cả các khâu: HAGL tận dụng tối đa các phụ phẩm như bã mía, rỉ mật đường làm thức ăn chăn nuôi; sử dụng phân bò bón cho cây trồng… nhờ đó, hạn chế được chất thải độc hại ra môi trường, bảo vệ nguồn đất và nguồn nước quanh vùng dự án.

• Ứng dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt công nghệ Israel: Hệ thống này tiết kiệm được 50 - 70% lượng nước tưới, hạn chế tối đa dư lượng phân bón, giảm thiểu mức độ tác động xấu đến đất đai và mạch nước ngầm, cải tạo vi khí hậu nội khu, giúp giữ đất khỏi xói mòn hay bạc màu…

2. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo

• Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, bã cọ dầu tạo ra điện năng phục vụ cho toàn bộ vùng dự án. Hiện nay nhà máy nhiệt điện chạy bằng bã mía tại Lào đã đi vào vận hành có hiệu quả.

• Nỗ lực hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Chất thải sau sản xuất đi qua hệ thống xử lý sẽ được tái sử dụng, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm chi phí.

3. Tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường

• Việc đầu tư kinh doanh của Tập đoàn phụ thuộc việc tuân thủ các quy định và luật về môi trường do Chính phủ Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar ban hành.

• HAGL thành lập bộ phận Môi trường có chức năng kiểm soát hoạt động sản xuất tuân thủ đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

• Trong quá trình đầu tư, HAGL yêu cầu các đối tác và nhà thầu phụ cam kết tuân thủ các mốc ranh giới dự án do Chính phủ nước sở tại giao, không vi phạm ranh giới vùng đệm đối với các sông, suối chính trong vùng dự án và các khu vực bảo tồn động thực vật hoang dã đã được quy định.

• Ban hành Quy chế sử dụng hóa chất đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc hóa học nhằm giảm thiểu tác động có hại lên nguồn đất, nước và sức khỏe con người.

• HAGL thiết lập cơ chế phản ánh, khiếu nại cho người dân quanh vùng để kịp thời tiếp nhận, xử lý và khắc phục những ảnh hưởng liên quan tới môi trường, xã hội xảy ra trong quá trình đầu tư.

• HAGL hợp tác với Bureau Veritas - Tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và xác nhận thực hiện những cam kết về phát triển và sản xuất kinh doanh bền vững hướng đến xây dựng, bảo vệ các giá trị cộng đồng và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên.

• Năm 2014, HAGL đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho dự án cọ dầu tại Campuchia. Trong tương lai, HAGL từng bước hướng tới đạt chứng nhận Global GAP về nông phẩm của mình, áp dụng các tiêu chuẩn SA 8000, RSPO… vào nuôi trồng.

4. Nâng cao ý thức cá nhân hướng tới bảo vệ môi trường

HAGL kêu gọi cán bộ - công nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường và chung tay góp phần tạo nên sự phát triển bền vững từ những việc làm thiết thực:

• Phát động phong trào tiết kiệm sử dụng và in ấn tài liệu bằng giấy hai mặt.

• Từng bước triển khai Báo cáo Phát triển bền vững bằng bản mềm dành cho thiết bị di động, hạn chế việc in ấn, tránh lãng phí nguồn giấy.

• Triển khai Quy chế sử dụng chất hóa học thống nhất cho tất cả công nhân các công ty con ở cả 3 nước Việt Nam,Lào và Campuchia nhằm đảm bảo quy chế được thực hiện đồng bộ và nghiêm ngặt.