Phát triển bền vững Phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế

Là một trong những Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, HAGL luôn nỗ lực trong các hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo ra những lợi ích tốt nhất cho cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư đồng thời góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tạo tiền đề phát triển kinh tế địa phương, đất nước và khu vực

Ngoài những giá trị đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa phương và nhà nước, các dự án quy mô lớn Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar đã tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng dự án, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân địa phương, góp phần từng bước thay đổi tập quán sống bán sơ khai sang lối sống công nghiệp, định canh định cư, góp phần cải thiện đời sống, mang lại thu nhập cho người dân.

HAGL chủ động thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương như xây dựng cầu đường, sân bay, bệnh viện, trường học, giếng nước, khu tái định cư,…

Với những thành công bước đầu trong hoạt động kinh doanh tại 3 nước Lào, Campuchia và Myanmar, HAGL đã nhận được tín nhiệm từ Chính phủ các nước, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, xúc tiến giao lưu thương mại giữa các lân bang, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Tạo giá trị cho cổ đông và nhà đầu tư

Với phương châm “Cân bằng lợi ích để gia tăng hiệu quả”, HAGL luôn hoạt động với mục tiêu: Vì lợi ích phát triển bền vững của doanh nghiệp và lợi ích lâu dài của các cổ đông, nhà đầu tư.
Trước những khó khăn chung của nền kinh tế năm 2015, HAGL đã đưa ra những quyết sách, chiến lược kinh doanh linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn biến tình hình thị trường. Trong đó đẩy mạnh tái cấu trúc, ưu tiên tập trung khai thác những thế mạnh cốt lõi, đón đầu xu thế, chủ động tạo ra dòng tiền ổn định bằng việc duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Sử dụng lao động địa phương tại vùng dự án

Việc sử dụng lao động địa phương có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của HAGL. Tại các nông trường, nhà máy chế biến, dự án bất động sản… hàng ngàn lao động địa phương được tuyển dụng, đào tạo bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế. Người lao động được ký hợp đồng làm việc với nhiều ưu đãi và được bố trí chỗ ở tại khu tái định cư do công ty xây dựng.

Nâng cao hiệu quả kinh tế bằng các giải pháp thực tiễn

Xác định nông nghiệp là mũi nhọn chiến lược, HAGL đã tiến hành đầu tư bài bản và áp dụng nhiều phương thức hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả và hướng tới sự bền vững cho Tập đoàn